Avgifter

 

 

 

5-manna (F/P7 - F/P9)              700 kr/lag

7-manna (F/P10 - F/P11)           1200 kr/lag

9-manna (F/P12 - F/P13)           1200 kr/lag

 

Anmälningsavgiften ska betalas i samband med anmälan på bankgiro 426-1475, ange föreningsnamn samt åldersklass.